Wzrost sprzedaży pomimo rosnących cen surowców

Firma Oponiarska Dębica S.A., wiodący na polskim rynku producent opon do samochodów osobowych i ciężarowych, zanotowała w III kwartale 2021 roku przychody ze sprzedaży w wysokości 550,3 mln złotych, co oznacza wzrost o 7,9% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Zysk EBIT w III kwartale osiągnął poziom 7,4 mln zł, a zysk netto 4,0 mln zł. Przychody po dziewięciu miesiącach wyniosły prawie 1,7 mld zł (wzrost o 29,4%), EBIT spadł o 24,1% do 50,3 mln zł, a zysk netto o 27,7% do 39,2 mln zł.

Sprzedaż do podmiotów z Grupy Goodyear za trzy kwartały 2021 r. wyniosła 1 520,0 mln zł, czyli o 346,3 mln zł więcej w stosunku do trzech kwartałów 2020 r. Sprzedaż do podmiotów powiązanych stanowiła 89,8% sprzedaży ogółem, podobnie jak w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Koszty sprzedaży i ogólnego zarządu wyniosły 16,8 mln zł, o 2,9% mniej niż za trzy kwartały 2020 r. Udział tych kosztów w wartości przychodów ze sprzedaży ogółem wyniósł 1% wobec 1,3% za trzy kwartały roku ubiegłego.

Wyniki finansowe Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. w III kwartale i po trzech kwartałach 2021 r.:

w mln PLN

3Q
2021 r.

3Q
2020 r.

Zmiana

1-3Q
2021 r.

1-3Q
2020 r.

Zmiana

Przychody ze sprzedaży

550,3

509,9

7,9%

1 692,6

1 307,7

29,4%

Wynik z działalności operacyjnej (EBIT)

7,4

50,8

-85,4%

50,3

66,3

-24,1%

Wynik netto

4,0

53,0

-92,5%

39,2

54,2

-27,7%

 „W trzecim kwartale obserwowaliśmy duży wzrost sprzedaży opon do aut osobowych w Polsce, przy jednoczesnym braku większych zmian na rynku europejskim. Pomimo rosnących kosztów surowców osiągnęliśmy wzrost przychodów ze sprzedaży względem analogicznego okresu w ubiegłym roku.

Na bieżąco monitorujemy sytuację rynkową, współpracujemy z naszymi partnerami handlowymi i sprawnie dostosowujemy naszą działalność operacyjną do dynamicznie zmieniających się okoliczności biznesowych.” – mówi Leszek Szafran, Prezes Firmy Oponiarskiej Dębica S.A.

Korzystamy z plików cookie w celu zagwarantowania maksymalnej wygody podczas przeglądania naszej witryny. Dowiedz się więcej

Polityka prywatności

Firma Oponiarska Dębica S.A., ul. 1 Maja 1, 39-200 Dębica, POLSKA