FO Dębica zwiększa zyski i sprzedaż na szybko odbudowującym się rynku

Firma Oponiarska Dębica S.A., wiodący na polskim rynku producent opon do samochodów osobowych i ciężarowych, zanotowała w pierwszym półroczu 2021 roku 1 142,3 mln zł przychodów ze sprzedaży, zwięszając je o 43,2% rok do roku. Zysk z działalności operacyjnej (EBIT) wyniósł 42,9 mln i był o 176,8% wyższy niż w pierwszych sześciu miesiącach 2020 roku. Zysk netto wyniół 35,3 mln zł wobec 1,3 mln zł w ubiegłym roku.

FO Dębica konsekwentnie powraca do poziomu wyników notowanych przed wybuchem pandemii COVID – 19. W pierwszej połowie 2019 r. Spółka miała 74,6 mln zł EBIT oraz 73,6 mln zł zysku netto przy przychodach wynoszących 1 066,7 mln zł.

Tylko w II kwartale 2021 roku Spółka odnotowała 571,2 mln zł przychodów ze sprzedaży, zwiększając je rok do roku o 97,9%. Zysk EBIT wzrósł o 276,5%, do 17,3 mln zł. Zysk netto sięgnął 14,6 mln zł, wobec 21,2 mln zł straty przed rokiem.

W pierwszej połowie 2021 roku wartość sprzedaży do podmiotów z Grupy Goodyear osiągnęła 1 037,2 mln zł. To o 44,1 proc. więcej niż przed rokiem. Jej udział w łącznych przychodach Spółki sięgnął 90,8%. Przed rokiem wynosił 90,2%.

Marża brutto zwiększyła się o 19,8%, do 55,7 mln zł. Koszty sprzedaży i ogólnego zarządu wyniosły 10,7 mln zł, o  2,7% mniej niż w pierwszym półroczu 2020 roku. Ich udział w wartości przychodów ze sprzedaży nie przekroczył 1% wobec ok. 1,4% rok wcześniej.

Bezpieczna sytuacja finansowa i płynnościowa FO Dębica umożliwia jej  wypłatę dywidendy z zysku za 2020 rok. Spółka przeznaczy na ten cel ok. 51,4 mln zł. Daje to 3,72 zł na akcję. Wypłata dywidendy zaplanowana jest na 17 grudnia 2021 roku.

Wyniki finansowe Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. w I półroczu 2021 roku:

w mln PLN

2Q 2021

2Q 2020

Zmiana

1H 2021

1H 2020

Zmiana

Przychody ze sprzedaży

571,2

288,7

97,9%

1 142,3

797,8

43,2%

Wynik z działalności operacyjnej (EBIT)

17,3

-9,8

276,5%

42,9

15,5

176,8%

Wynik netto

14,6

-21,2

168,9%

35,3

1,3

2 615,4%

„W drugim kwartale 2021 roku utrzymał się pozytywny trend na rynku opon do samochodów osobowych, jak i ciężarowych. Trwające odtworzenie popytu przełożyło się pozytywnie na nasze wyniki finansowe w pierwszym półroczu. Aktywnie wykorzystujemy sprzyjające warunki rynkowe, stale rozwijając ofertę produktową. Jednocześnie uważnie monitorujemy okoliczności rynkowe oraz zmieniające się wymogi sanitarne, aby szybko podejmować adekwatne decyzje zapewniające ciągłość działalności i bezpieczeństwo finansowe Spółki”  – mówi Leszek Szafran, Prezes Firmy Oponiarskiej Dębica S.A.

Korzystamy z plików cookie w celu zagwarantowania maksymalnej wygody podczas przeglądania naszej witryny. Dowiedz się więcej

Polityka prywatności

Firma Oponiarska Dębica S.A., ul. 1 Maja 1, 39-200 Dębica, POLSKA