Życiorysy Członków Rady Nadzorczej

Jacek Pryczek, Przewodniczący Rady Nadzorczej, ur. 1968, wykształcenie wyższe, absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Karierę zawodową w Spółce rozpoczął w 1994 r. W maju 1997 r. został Sekretarzem Spółki w Dziale Prawnym, a dwa lata później objął stanowisko Dyrektora Sprzedaży i Marketingu. Od maja 1999 r. do maja 2006 r. był Członkiem Zarządu i Dyrektorem ds. Handlowych. Od maja 2006 r. do grudnia 2007 r. pełnił obowiązki Dyrektora Zarządzającego firmy Goodyear na Bliskim Wschodzie i w Afryce. Od stycznia 2008 r. do czerwca 2014 r. pełnił funkcję Prezesa Zarządu Firmy Oponiarskiej Dębica SA, jednocześnie, jako Dyrektor Generalny Goodyear Dunlop Tires Polska Sp. z o.o., odpowiadając za rynek Polski i Ukrainy. W latach 2013 - 2017 pełnił rolę Dyrektora Zarządzającego Goodyear w regionie Europy Centralnej. Od stycznia 2018 roku zajmuje stanowisko Dyrektora Generalnego Goodyear w regionie Europy Wschodniej odpowiadając także za kanał detaliczny Goodyear w Europie, pełniąc rolę Prezesa Zarządu Goodyear Dunlop Tires Polska Sp. z o.o. Od 2014 roku jest Przewodniczącym Rady Nadzorczej w Firmie Oponiarskiej Dębica S.A.

Dominikus Golsong, Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, ur. 1955. Radca prawny koncernu Goodyear na Wspólnotę Europejską, Europę Wschodnią, Bliski Wschód i Afrykę (pełniąc funkcje w spółkach Grupy Goodyear. Zdobył tytuł magistra prawa na Uniwersytecie Columbia w Nowym Jorku. Uzyskał tytuł doktora prawa na Uniwersytecie w Lozannie w Szwajcarii. Posiada również stopnie w dziedzinie zarządzania: „Young Manager” (Młodego Menedżera) na INSEAD, „Advanced Development Program Degree” („Program Zaawansowanego Rozwoju”) w London Business School oraz „Facilitative Management Certificate” (Świadectwo Zarządzania Wspomagającego) na Uniwersytecie Michigan. Przed podjęciem pracy w Goodyear Dunlop Tires Europe BV, zdobył bogate doświadczenie w firmie Dow Corning na stanowiskach: Associate General Counsel Corporate (Z-ca Głównego Radcy Korporacji), General Counsel (Główny Radca) w oddziale firmy Dow Corning na Europę, Bliski Wschód i Afrykę, jak również jako członek zarządów spółek podległych Dow Corning w Europie. Wcześniej odbywał praktykę prawniczą w zakresie prawa spółek handlowych, zarządzania i administracji oraz transakcji finansowych i handlu międzynarodowego w nowojorskiej firmie prawniczej Sullivan & Cromwell, jak również w brukselskiej firmie prawniczej Linklaters De Bandt.

Maciej Mataczyński, ur. 1975, Sekretarz Rady Nadzorczej, Przewodniczący Komitetu Audytu, doktor habilitowany nauk prawnych, profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, adwokat, partner zarządzający kancelarii SMM Legal w Warszawie. Autor licznych publikacji prawniczych, publikowanych w Polsce i za granicą. Spełnia kryterium niezależności.

Renata Kowalska-Andres ur. 1960, Członek Rady Nadzorczej, wykształcenie wyższe, absolwentka Wydziału Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1996-2002 pracowała w Tetra Pak Polska oraz Uponor Polska. Od 1998 roku Kierownik ds. Personalnych w firmie Uponor Polska Sp. z o.o., w latach 2002-2004 Dyrektor ds. Personalnych w firmie Nobiles. W latach 2004-2010 pracowała na stanowisku Dyrektora ds. Personalnych Firmy Oponiarskiej Dębica S.A., w roku 2010 została Dyrektorem ds. Personalnych Goodyear na region Europy Środkowej i Południowej i w tym samym roku objęła stanowisko Dyrektora ds. Personalnych Goodyear w regionie Europy Wschodniej, Afryki i Bliskiego Wschodu. Od 1 stycznia 2012 r. w Brukseli zajmuje stanowisko Dyrektora ds. Personalnych Goodyear Operations na kraje Europy, Afryki i Bliskiego Wschodu.

Leszek Ireneusz Cichocki, magister ekonomii oraz Master of Business Administration. Absolwent Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (obecnie Szkoła Główna Handlowa) oraz Graduate School of Business Pograms na   University of Toronto i Stanford University. Karierę zawodową rozpoczął pracując w latach 1979-1981 w PSTBRol Mińsku Mazowieckim, gdzie zajmował stanowisko Kierownika Działu Planowania i Analiz. Następnie w latach 1982-1988  pracował w Narodowym Banku Polskim na stanowisku Naczelnika Wydziału Kredytów. W latach 1989-1993 zatrudniony w Kanadzie m.in. w firmach: L&A Construction oraz Holtzheuser Brothers Ltd jako Menedżer ds. Finansowych. W latach 1994-1995 pracował w American Airlines AMR Co. na stanowisku Dyrektora Finansowego. Następnie od 1995 r. do 1997 r. zajmował stanowisko Chief Accountant w US West Polska. W okresie 1997-2014 był Dyrektorem Finansowym w Firmie Oponiarskiej Dębica S.A., od 1998 pełnił rolę Członka Zarządu spółki. W latach 2000 – 2014 był Dyrektorem Finansowym Goodyear Dunlop Tires Polska Sp. z o.o. W 2014 r. objął stanowisko Dyrektora Finansowego w Goodyear Nordic będąc jednocześnie Członkiem Zarządów Goodyear Sweden, Goodyear Norway, Goodyear Finland, Goodyear Estonia and Goodyear Denmark. Od 2016 Dyrektor Finansowy w Goodyear Turkey SA., jednocześnie pełniący funkcję członka Rady Dyrektorów Goodyear Turkey SA. Z dniem 5 października 2017 r. powołany na członka Rady Nadzorczej Firmy Oponiarskiej Dębica S.A.

Łukasz Antoni Rędziniak, ur. 1968, Członek Rady Nadzorczej, Członek Komitetu Audytu, adwokat, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 1996 r. członek Okręgowej Izby Adwokackiej w Warszawie. W latach 1990 – 1991 asystent na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prawnik w Consoft Consulting Sp. z o.o. (1991 – 1992); adwokat w indywidualnej kancelarii współpracującej z Dewey Ballantine Sp. z o.o. (1997 – 2000), adwokat w kancelarii Dewey & LeBoeuf LLP (1993 - 2007), a od 2001 r. partner tej kancelarii. W latach 2007 - 2009 Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Rzeczypospolitej Polskiej. Od 2009 r. partner zarządzający biurem Studnicki Płeszka Ćwiąkalski Górski Sp. K. w Warszawie. Od 2013 r. Członek Zarządu Kulczyk Investments S.A. W latach 2004-2007 oraz 2013-2015 pełnił funkcję Członka i Sekretarza Rady Nadzorczej Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. Jest członkiem Rady Dyrektorów Serinus Energy oraz Wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej Polenergia S.A. Od 2017 r. członek Rady Nadzorczych spółek Autostrada Wielkopolska S.A. i Autostrada Eksploatacja S.A. Spełnia kryterium niezależności.

Janusz Raś, ur. 1960, Członek Rady Nadzorczej, wykształcenie wyższe, absolwent The Polish Open University w Warszawie w zakresie przedsiębiorczości i zarządzania, ukończył studia podyplomowe w Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Rzeszowie na kierunku Rrachunkowość, finanse i system podatkowy. Ponadto ukończył kurs ABC marketingu organizowany przez European Distance Education, szkolenia z zakresu prawa pracy, analizy ekonomicznej i finansowej przeznaczone dla przedstawicieli pracowników. Z Firmą Oponiarską Dębica S.A. związany od 1979 r., w tym od 2000 r. do chwili obecnej zatrudniony na stanowsku brakarza kontroli końcowej w Wydziale Produkcji Opon Ciężarowych (BT – 6). Pełni funkcję Grupowego Społecznego Inspektora Pracy oraz Przewodniczącego KW NSZZ „Solidarność”.

Korzystamy z plików cookie w celu zagwarantowania maksymalnej wygody podczas przeglądania naszej witryny. Dowiedz się więcej

Polityka prywatności

Firma Oponiarska Dębica S.A., ul. 1 Maja 1, 39-200 Dębica, POLSKA