Znacząca poprawa wyników w pierwszym kwartale w ujęciu r/r

Firma Oponiarska Dębica S.A., wiodący na polskim rynku producent opon do samochodów osobowych i ciężarowych, zanotowała w I kwartale 2019 roku przychody ze sprzedaży w wysokości 571,1 mln złotych, o 14,0% wyższe w ujęciu rok do roku. Zysk EBIT w I kwartale osiągnął poziom 58,8 mln zł i był wyższy o 10,9% w stosunku do uzyskanego w I kwartale roku 2018. Zysk netto sięgnął natomiast 58,5 mln zł, czyli był o 5,9% wyższy niż w roku ubiegłym.

Sprzedaż do podmiotów z Grupy Goodyear w I kwartale 2019 roku wyniosła 502,8 mln zł i stanowiła 88,0% sprzedaży ogółem, wobec 89,4% w analogicznym okresie 2018 roku. Przychody ze sprzedaży do podmiotów niepowiązanych wyniosły 68,3 mln zł, co oznacza, że wzrosły o 28,5%  w ujęciu rok do roku. Ich udział w przychodach ogółem wyniósł 12,0%.

Koszty sprzedaży i ogólnego zarządu wyniosły 5,6 mln zł, czyli były o 1,8 mln zł niższe niż w I kwartale 2018 roku. Spadek ten wynika głównie z obniżki kosztów wsparcia regionalnego. Udział tych kosztów w wartości sprzedaży wyniósł 1,0% wobec 1,5% w I kwartale 2018 roku.

Jednostkowe koszty produkcji były w I kwartale br. wyższe o 11,6 % w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego.

Wyniki finansowe Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. w I kwartale 2019 roku:

w mln PLN

1Q 2019

1Q 2018

Zmiana

Przychody  ze sprzedaży

571,1

500,9

+14,0%

Zysk z działalności operacyjnej (EBIT)

58,8

53,0

+10,9%

Zysk netto

58,5

55,2

+5,9%

 Dzięki odpowiedniej strategii i dobrej egzekucji planów, poprawiliśmy nasze wyniki finansowe w I kwartale br. Pomimo wymagającej sytuacji rynkowej związanej np. ze spadkiem sprzedaży na rynku opon do samochodów osobowych oraz dalszymi wzrostami cen materiałów, wypracowaliśmy zysk netto o blisko 6%  wyższy niż rok wcześniej. Będziemy dalej koncentrować nasze działania na wykorzystywaniu szans rynkowych w rosnących segmentach rynku oponiarskiego. Sprzyja temu sukcesywnie rozwijana przez nas produkcja opon klasy premium oraz opon o wyższych średnicach osadzenia – mówi Leszek Szafran, Prezes Firmy Oponiarskiej Dębica S.A.

Korzystamy z plików cookie w celu zagwarantowania maksymalnej wygody podczas przeglądania naszej witryny. Dowiedz się więcej

Polityka prywatności

Firma Oponiarska Dębica S.A., ul. 1 Maja 1, 39-200 Dębica, POLSKA