Stabilna sytuacja po 12 miesiącach roku

Bardzo dobre wyniki pomimo negatywnego wpływu pożaru na II półrocze 2023.

Firma Oponiarska Dębica S.A., wiodący na polskim rynku producent opon do samochodów osobowych i ciężarowych, w 2023 r. uzyskała przychody ze sprzedaży w wysokości 2 992,4 mln zł, co oznacza spadek o 8,7% r/r. EBIT w 2023 roku osiągnął poziom 322,2 mln zł (+309,9% r/r), a zysk netto wyniósł 284,4 mln zł (+291,7% r/r).

W samym IV kwartale 2023 r. przychody ze sprzedaży wyniosły 647,8 mln zł i były niższe
o 23,9% w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku. Spółka w ostatnim kwartale 2023 r. zanotowała EBIT w wysokości 93,0 mln zł (+115,3% r/r), a wynik netto był na poziomie 83,7 mln zł (+109,2% r/r).

Na wyniki finansowe Spółki w 2023 roku wpływ miało kilka istotnych elementów.

Do czynników pozytywnych należał wzrost cen sprzedaży realizowanych w transakcjach z podmiotami powiązanymi w I półroczu 2023 roku, jak również znaczący spadek poniesionych kosztów surowców i energii począwszy od II kwartału 2023, w stosunku do kosztów zakładanych w kalkulacjach cen stosowanych w transakcjach z podmiotami powiązanymi w tym okresie. Jednocześnie negatywny wpływ na wyniki miał pożar, do którego doszło
w III kwartale minionego roku i który przełożył się na częściowe ograniczenie mocy produkcyjnych w Spółce i tym samym mniejszą sprzedaż do podmiotu powiązanego. Spółka poniosła także dodatkowy koszt niewykorzystanych zdolności produkcyjnych, koszty usuwania skutków pożaru jak również koszty zlikwidowanych środków trwałych. Warto podkreślić, że pożar i jego skutki są objęte ochroną ubezpieczeniową.

W 2023 rok wypracowaliśmy satysfakcjonujące wyniki, a nasza sytuacja finansowa pozostaje bardzo stabilna, pomimo tego, że w drugim półroczu odczuwaliśmy negatywne skutki sierpniowego pożaru, który miał miejsce na terenie naszej fabryki, w zakładzie opon osobowych. Sprawnie usunęliśmy jego skutki i wznowiliśmy produkcję, od końca września 2023 r. zakład pracuje w wymiarze 70% mocy sprzed pożaru. Przewidywany termin powrotu do pierwotnych mocy produkcyjnych sprzed pożaru to nie wcześniej niż IV kwartał 2024 roku ze względu na czas potrzebny na zakup i dostarczenie nowych maszyn produkcyjnych. Jednocześnie chciałbym podkreślić, że produkcja opon ciężarowych przebiega bez zakłóceń – mówi Ireneusz Maksymiuk, Prezes Firmy Oponiarskiej Dębica S.A.

Przy analizie wyników finansowych należy zaznaczyć, że nastąpiło zwiększenie kwoty zysku za ostatni kwartał 2023 r. (w porównaniu z pierwotnymi szacunkami) wynikające ze zwiększenia kategorii „pozostałych przychodów operacyjnych” ze względu na zmianę sposobu prezentacji rozliczeń ubezpieczeniowych związanych z pożarem.

Szczegóły dotyczące wyników przedstawia tabela poniżej:

w mln PLN

IV kw. 2023

IV kw. 2022

Zmiana

2023

2022

Zmiana

 
 

Przychody ze sprzedaży

647,8

851,2

-23,9%

2 992,4

3 278,0

-8,7%

 

Wynik z działalności operacyjnej (EBIT)

93,0

43,2

115,3%

322,2

78,6

309,9%

 

Wynik netto

83,7

40,0

109,2%

284,4

72,6

291,7%

 

 Sprzedaż Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. do podmiotów powiązanych w 2023 r. wygenerowała przychody w kwocie 2 722,5 mln zł, co oznacza, że były one niższe o 6,8% r/r. Z kolei sprzedaż do podmiotów niepowiązanych zmniejszyła się o 24,3% do 269,9 mln zł.

 

Polityka prywatności

Firma Oponiarska Dębica S.A., ul. 1 Maja 1, 39-200 Dębica, POLSKA