Solidne wyniki finansowe pomimo wzrostu kosztów działalności i dalszy wzrost sprzedaży do podmiotów niepowiązanych

Firma Oponiarska Dębica S.A., wiodący na polskim rynku producent opon do samochodów osobowych i ciężarowych, zanotowała w 2018 roku przychody ze sprzedaży w wysokości 1 932,2 mln złotych, o 1,6% niższe w ujęciu rok do roku. Zysk EBIT w 2018 roku osiągnął poziom 99,6 mln zł i był niższy o 18,6% w stosunku do uzyskanego w roku 2017. W 2018 roku zysk netto sięgnął 89,8 mln zł, czyli był o 24,9% niższy niż w roku ubiegłym.

Sprzedaż do podmiotów z Grupy Goodyear za 2018 rok wyniosła 1713,8 mln zł i stanowiła 88,7% sprzedaży ogółem, wobec 89,8% w 2017 roku. Przychody ze sprzedaży do podmiotów niepowiązanych wyniosły 218,4 mln zł, co oznacza, że wzrosły o 9,5%  w ujęciu rok do roku. Ich udział w przychodach ogółem wyniósł 11,3%.

Koszty sprzedaży i ogólnego zarządu wyniosły 23,5 mln zł, czyli były o 30,9 mln zł niższe niż w 2017 roku. Spadek ten wynika głównie z obniżki kosztów wsparcia regionalnego, obsługi magazynu oraz kosztów leasingu i oprogramowania IT. Udział tych kosztów w wartości sprzedaży obniżył się do 1,2% wobec 2,8% w roku ubiegłym. 

Jednostkowe koszty produkcji były w czwartym kwartale wyższe o 6,3% w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego.

Wyniki finansowe Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. w 2018 roku:

w mln PLN

2018

2017

Zmiana

Przychody  ze sprzedaży

1 932,2

1 963,5

-1,6%

Zysk z działalności operacyjnej (EBIT)

99,6

122,4

-18,6%

Zysk netto

89,8

119,6

-24,9%

W 2018 roku wydatki inwestycyjne Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. wyniosły 80,5 mln zł. Przeznaczono je głównie na modernizację procesu produkcji. Nakłady inwestycyjne oraz dalsze rozwijanie oferty produktowej pozwoliły na kontynuowanie strategii zapewnienia trwałego wzrostu biznesowego przy jednoczesnym rozwoju marki. 

Na nasze wyniki finansowe miały wpływ rosnące koszty działalności. Były to zarówno koszty zewnętrzne tj. rosnące ceny surowców, energii czy gazu, jak i koszty wewnętrzne, związane m.in. ze wzrostem kosztów pracowniczych czy też modernizacją parku maszynowego. Warto jednak podkreślić, że pomimo wyzwań kosztowych oraz wysokiej konkurencyjności naszej branży wypracowane przez nas wyniki finansowe nadal są solidne Nasze obecne działania ukierunkowane są na wykorzystanie szans rynkowych w rosnących segmentach rynku oponiarskiego. W 2018 roku w Europie popyt na opony do aut osobowych utrzymał się na poziomie zbliżonym do roku ubiegłego. Bardzo dynamicznie rosną zaś niektóre z jego segmentów, jak np. popyt na opony całoroczne czy też opony o wyższych średnicach. Jednocześnie w segmencie opon do samochodów ciężarowych i autobusów obserwowaliśmy solidny wzrost potencjału, zarówno w Polsce jak i w Europie, który spowodowany był dobrą koniunkturą i ciągle rosnącym popytem na usługi transportowe – mówi Leszek Szafran, Prezes Firmy Oponiarskiej Dębica S.A.

Zobacz interaktywny Raport Roczny Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. za 2018 r.

Korzystamy z plików cookie w celu zagwarantowania maksymalnej wygody podczas przeglądania naszej witryny. Dowiedz się więcej

Polityka prywatności

Firma Oponiarska Dębica S.A., ul. 1 Maja 1, 39-200 Dębica, POLSKA