Ponad 556 mln zł przychodów w I kw. 2024. Okoliczności biznesowe dla działalności nadal niestabilne.

Firma Oponiarska Dębica S.A., wiodący na polskim rynku producent opon do samochodów osobowych i ciężarowych, w I kwartale 2024 r. uzyskała przychody ze sprzedaży w wysokości 556,4 mln zł, EBIT wyniósł -90,4 mln zł, a wynik netto: -65,8 mln zł. We wszystkich obszarach były to słabsze rok do roku wyniki, na które wpływ miał m.in. fakt, że Spółka w dalszym ciągu ponosi koszty związane z pożarem, który miał miejsce w sierpniu 2023 r.

Na wyniki finansowe Spółki w I kwartale 2024 r. oddziaływało kilka istotnych elementów.
Z jednej strony słabszy rok do roku wynik za I kwartał 2024 r. jest rezultatem niższych cen sprzedaży realizowanych w transakcjach z podmiotami powiązanymi w tym okresie. Zrealizowane ceny odzwierciedlają wpływ spadku kosztów surowców w listopadzie i grudniu 2023 r., które weszły w skład kalkulacji cen stosowanych w I kwartale 2024 r.

Jednocześnie Spółka w dalszym ciągu ponosi koszty związane z pożarem, który miał miejsce w sierpniu 2023 r., w tym koszty zarówno niewykorzystanych mocy produkcyjnych jak i ich odbudowywania, które w I kwartale 2024 r. w sumie wyniosły blisko 51 mln zł. Należy podkreślić, że pożar i jego skutki są objęte ochroną ubezpieczeniową.

Nasza sytuacja finansowa i operacyjna pozostaje stabilna, mimo negatywnych skutków sierpniowego pożaru, który miał miejsce w naszej fabryce w drugiej połowie ubiegłego roku. Dzięki sprawnym działaniom  już od końca września 2023 r., przywróciliśmy 70% mocy wytwórczych zakładu produkcji opon osobowych sprzed pożaru. Przewidujemy, że pełna odbudowa naszych mocy produkcyjnych nastąpi nie wcześniej niż w IV kwartale 2024 r. z uwagi na proces zakupu i dostawy nowych maszyn produkcyjnych. Warto także podkreślić, że produkcja opon ciężarowych nie ucierpiała i nadal przebiega bez zakłóceń. Chciałbym też nadmienić, że wyników za I kwartał tego roku nie należy traktować jako wskazówek czy prognoz w odniesieniu do wyników w kolejnych okresach, ze względu na to, że okoliczności biznesowe, w których obecnie działamy w dalszym ciągu są niestabilne – mówi Ireneusz Maksymiuk, Prezes Firmy Oponiarskiej Dębica S.A.

Szczegóły dotyczące wyników przedstawia tabela poniżej: 

w mln PLN

I kw. 2024

I kw. 2023

Zmiana

Przychody ze sprzedaży

556,4

932,2

-40,3%

Wynik z działalności operacyjnej (EBIT)

-90,4

145,2

-162,3%

Wynik netto

-65,8

122,0

-153,9%

Sprzedaż Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. do podmiotów powiązanych w I kwartale 2024 r. wygenerowała przychody w kwocie 501,1 mln zł, co oznacza, że były one niższe o 41,8% r/r. Z kolei sprzedaż do podmiotów niepowiązanych zmniejszyła się o 22% do 55,3 mln zł.

Polityka prywatności

Firma Oponiarska Dębica S.A., ul. 1 Maja 1, 39-200 Dębica, POLSKA