Firma Oponiarska Dębica SA uzyskała pomoc w ramach programu rządowego

Firma Oponiarska Dębica SA informuje, że uzyskała pomoc w ramach programu rządowego pod nazwą: „Pomoc dla przemysłu energochłonnego związana z cenami gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2023 r.”

Program, w ramach którego Spółka otrzymała pomoc w kwocie: 17 307 600 PLN, prowadzony jest przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Polityka prywatności

Firma Oponiarska Dębica S.A., ul. 1 Maja 1, 39-200 Dębica, POLSKA