Wzrost sprzedaży w efekcie powracającego popytu na opony, dobre perspektywy FO Dębica na 2021 rok

Firma Oponiarska Dębica S.A., wiodący na polskim rynku producent opon do samochodów osobowych i ciężarowych, zanotowała w I kwartale 2021 roku przychody ze sprzedaży w wysokości 571,0 mln złotych, a więc o 12,2% wyższe w ujęciu rok do roku. Zysk EBIT w I kwartale osiągnął poziom 25,6 mln zł i był wyższy o 0,2 mln zł (0,8%) w stosunku do uzyskanego w I kwartale roku 2020. Zysk netto sięgnął natomiast 20,7 mln zł, czyli był o 8% niższy niż w roku ubiegłym.

Sprzedaż do podmiotów z Grupy Goodyear za pierwszy kwartał 2021 r. wyniosła 515,1 mln zł, tj. o 52,1 mln zł więcej w stosunku do pierwszego kwartału 2020 r. W pierwszym kwartale 2021 r. sprzedaż ta stanowiła 90,2% sprzedaży ogółem, wobec 90,9% w analogicznym okresie 2020 r.

Koszty sprzedaży i ogólnego zarządu wyniosły 6,3 mln zł, o 0,4 mln zł więcej niż w pierwszym kwartale 2020 r. Udział tych kosztów w wartości sprzedaży wyniósł 1,1% wobec 1,2% za pierwszy kwartał roku ubiegłego, a więc jest na stałym poziomie.

Wyniki finansowe Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. w I kwartale 2021 roku:

w mln PLN

1Q 2021

1Q 2020

Zmiana

Przychody ze sprzedaży

571,0

509,1

12,2%

Zysk z działalności operacyjnej (EBIT)

25,6

25,4

0,8%

Zysk netto

20,7

22,5

-8,0%

 „W pierwszym kwartale obserwowaliśmy sygnały ożywienia zarówno na rynku opon do samochodów osobowych, jak i ciężarowych. Przełożyło się to na lepszą sprzedaż w ujęciu rok do roku. Liczymy na utrzymanie tego pozytywnego trendu w kolejnych kwartałach. Jesteśmy przygotowani do aktywnej partycypacji w odradzającym się popycie – stale rozwijamy naszą ofertę produktową i wprowadzamy nowości oraz sprawnie dostosowujemy naszą działalność operacyjną do zmieniających się warunków rynkowych” – mówi Leszek Szafran, Prezes Firmy Oponiarskiej Dębica S.A.

 

Korzystamy z plików cookie w celu zagwarantowania maksymalnej wygody podczas przeglądania naszej witryny. Dowiedz się więcej

Polityka prywatności

Firma Oponiarska Dębica S.A., ul. 1 Maja 1, 39-200 Dębica, POLSKA