Solidne wyniki FO Dębica pomimo wpływu pandemii na rynek oponiarski

Firma Oponiarska Dębica S.A., wiodący na polskim rynku producent opon do samochodów osobowych i ciężarowych, zanotowała w 2020 roku przychody ze sprzedaży w wysokości ponad 1,8 mld zł, o 11,7% niższe niż rok wcześniej. Zysk EBIT osiągnął poziom 80,2 mln zł a zysk netto wyniósł 68,4 mln zł.

W IV kwartale 2020 r. przychody ze sprzedaży osiągnęły poziom 507,5 mln złotych, czyli o 6,3% więcej niż w czwartym kwartale 2019 roku. Zysk EBIT wyniósł 13,9 mln zł, a zysk netto sięgnął 14,1 mln zł.

Na wyniki 2020 roku wpłynęła pandemia koronawirusa – wprowadzone ograniczenia skutkowały m.in. spadkiem popytu rynkowego w branży oponiarskiej w Polsce i Europie, zarówno wśród odbiorców hurtowych jak i detalicznych.

Sprzedaż do podmiotów z Grupy Goodyear za 2020 r. stanowiła 90,2% sprzedaży ogółem wobec 89,7% w roku poprzednim. Przychody ze sprzedaży do podmiotów niepowiązanych wyniosły 178,3 mln zł i spadły o 16,0% r/r.

Koszty sprzedaży i ogólnego zarządu za 2020 r. wyniosły 24,6 mln zł wobec 23,2 mln zł w roku poprzednim. Udział tych kosztów w wartości sprzedaży wzrósł z poziomu 1,1% w 2019 r. do 1,4% w 2020 r.

Jednostkowe koszty produkcji za cztery kwartały 2020 r. były wyższe o 3,5 proc. w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku.

Wyniki finansowe Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. w IV kwartale i za cały rok 2020

w mln PLN

4Q 2020 r.

4Q 2019 r.

Zmiana

2020 r.

2019 r.

Zmiana

Przychody
ze sprzedaży

507,5

477,5

6,3%

1 815,1

2 056,1

-11,7%

Zysk
z działalności operacyjnej (EBIT)

13,9

23,1

-39,8%

80,2

119,7

-33%

Zysk netto

14,1

20,3

-30,5%

68,4

112,7

-39,3%

Jak wiele firm w 2020 roku mierzyliśmy się  z wyzwaniami związanymi z pandemią koronawirusa, która czasowo wpłynęła na spadek popytu w naszej branży. Pomimo tego wypracowaliśmy solidne wyniki finansowe i utrzymujemy bezpieczną sytuację finansową oraz silną pozycję gotówkową. Przystosowaliśmy organizację do działania w wysokim reżimie sanitarnym i dopasowaliśmy strukturę kosztów do nowej rzeczywistości. Dalej rozwijamy naszą ofertę produktową i wprowadzamy nowości – jak np. oponę Dębica Navigator 3 oraz kontynuujemy rozwój produkcji opon na pierwsze wyposażenie – mówi Leszek Szafran, Prezes Zarządu Firmy Oponiarskiej Dębica S.A.

Korzystamy z plików cookie w celu zagwarantowania maksymalnej wygody podczas przeglądania naszej witryny. Dowiedz się więcej

Polityka prywatności

Firma Oponiarska Dębica S.A., ul. 1 Maja 1, 39-200 Dębica, POLSKA