Życiorysy Członków Rady Nadzorczej

Pan Jacek Pryczek, (47 lat), wykształcenie wyższe. Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Karierę zawodową w Spółce rozpoczął w 1994 r. W maju 1997 r. został Sekretarzem Spółki w Dziale Prawnym, a dwa lata później objął stanowisko Dyrektora Sprzedaży i Marketingu Spółki. Od maja 1999 r. do maja 2006 r. był Członkiem Zarządu Spółki i Dyrektorem ds. Handlowych. Od maja 2006 r. do grudnia 2007 r. pełnił obowiązki Dyrektora Generalnego firmy Goodyear na Bliskim Wschodzie i w Afryce. Od 1 stycznia 2008 r. do czerwca 2014 r. pełnił funkcję Prezesa Zarządu i Dyrektora Generalnego Spółki. Od grudnia 2013 r. pełni również obowiązki prezesa Zarządu Goodyear Dunlop Sava Tires z siedzibą w Kranj na Słowenii.

Pan Dominikus Golsong, (60 lat), Radca prawny koncernu Goodyear na Wspólnotę Europejską, Europę Wschodnią, Bliski Wschód i Afrykę. Zdobył tytuł magistra prawa na Uniwersytecie Columbia w Nowym Jorku. Uzyskał tytuł doktora prawa na Uniwersytecie w Lozannie w Szwajcarii. Posiada również stopnie w dziedzinie zarządzania: „Young Manager” (Młodego Menedżera) na INSEAD, „Advanced Development Program Degree” („Program Zaawansowanego Rozwoju”) w London Business School oraz “Facilitative Management Certificate" (Świadectwo Zarządzania Wspomagającego) na Uniwersytecie Michigan. Przed podjęciem pracy w Goodyear Dunlop Tires Europe BV, zdobył bogate doświadczenie w firmie Dow Corning na stanowiskach: Associate General Counsel Corporate (Z-ca Głównego Radcy Korporacji), General Counsel (Główny Radca) w oddziale firmy Dow Corning na Europę, Bliski Wschód i Afrykę, jak również jako członek zarządów spółek podległych Dow Corning w Europie. Wcześniej odbywał praktykę prawniczą w zakresie prawa spółek handlowych, zarządzania i administracji oraz transakcji finansowych i handlu międzynarodowego w nowojorskiej firmie prawniczej Sullivan & Cromwell, jak również w brukselskiej firmie prawniczej Linklaters De Bandt.

Pan Maciej Mataczyński, (39 lat), doktor habilitowany nauk prawnych, radca prawny (2004 r. - 2012 r.), specjalista prawa handlowego i europejskiego. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza; stypendysta Komisji Fulbrighta w Harvard Law School oraz Instytutu T.M.C. Assera w Hadze. Zajmował następujące stanowiska w Katedrze Prawa Europejskiego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu: doktorant (1998 r.), adiunkt (2003 r.), profesor nadzwyczajny (2014 r.). Autor licznych publikacji prawniczych, publikowanych w Polsce i zagranicą. Spełnia kryterium niezależności.

Pani Renata Kowalska-Andres, (54 lata) wykształcenie wyższe. Absolwentka Wydziału Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1996 - 2002 pracowała w Tetra Pak Polska oraz Uponor Polska, od 1998 roku Kierownik ds. Personalnych w firmie Uponor Polska Sp. z o.o. W latach 2002-2004 Dyrektor ds. Personalnych w firmie Nobiles we Włocławku, należącej do holenderskiego koncernu Akzo Nobel. W latach 2004 – 2010 pracowała na stanowisku Dyrektora ds. Personalnych Firmy Oponiarskiej Dębica SA. W roku 2010 została Dyrektorem ds. Personalnych Goodyear na region Europy Środkowej i Południowej z siedziba w Słowenii. W tym samym roku awansowana została na stanowisko Dyrektora ds. Personalnych Goodyear w regionie Europy Wschodniej, Afryki i Bliskiego Wschodu z siedzibą w Brukseli. Od 1 stycznia 2012 r. zajmuje stanowisko Dyrektora ds. Personalnych  Goodyear Operations na kraje Europy, Afryki i Bliskiego Wschodu w Brukseli.

Pan Karl Brocklehurst, (44 lata), wykształcenie wyższe. Absolwent chemii na Uniwersytecie Kent, który ukończył z wyróżnieniem. Dyplomowany księgowy, członek Instytutu Dyplomowanych Księgowych w Anglii i Walii. Od 1992 r. do 1997 r. pracował w Pricewaterhouse, gdzie objął stanowisko zastępcy managera. Od 1997 r. pracował na różnych wyższych stanowiskach w Rolls-Royce plc, w tym Controllera Handlowego (1998 r. – 2000 r.), managera ds. fuzji i przejęć (2001 r. – 2004 r.), oraz Dyrektora ds. Finansowych - Controls & Transmissions (2004 r. – 2008 r.). W 2008 r. brał udział w utworzeniu spółki Joint Venture pomiędzy Rolls-Royce plc oraz amerykańską firmą Goodrich Corporation, następnie został mianowany Dyrektorem ds. finansowych w tej spółce. W 2010 r. ponownie zatrudniony w Rolls-Royce plc na stanowisku Dyrektora ds. Finansowych – Globar IT. W 2011 r. rozpoczął pracę w Goodyear Dunlop Tires UK na stanowisku Dyrektora ds. Finansowych i IT. Od listopada 2012 r. Dyrektor ds. Finansowych/Operations na kraje Europy, Afryki i Bliskiego Wschodu w Goodyear Dunlop Tires Operations.

Pan Łukasz Antoni Rędziniak, (47 lat), adwokat, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ponadto:
• adwokat (od 1996 roku), członek Okręgowej Izby Adwokackiej w Warszawie;
• asystent na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego (1990 - 1991);
• prawnik w Consoft Consulting Sp. z o.o. (1991 r. – 1992 r.);
• adwokat, indywidualna kancelaria współpracująca z Dewey Ballantine Sp. z o.o. (1997 r. – 2000 r.);
• kancelaria Dewey & LeBoeuf LLP (1993 r. - 2007 r.), partner od 2001 r.;
• Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości RP (2007 r.- 2009 r.);
• Studnicki Płeszka Ćwiąkalski Górski Sp. K., partner, partner zarządzający biurem w Warszawie (od 2009 r.);
• Kulczyk Investments S.A., Członek Zarządu, (od 2013 r.);
• w latach 2004-2007 pełnił funkcję Członka i Sekretarza Rady Nadzorczej Firmy Oponiarskiej Dębica S.A.
Spełnia kryterium niezależności.

Pan Piotr Wójcik (47 lat), w T.C. Dębica S.A. pracuje od 1983 r. Pracował na wszystkich stanowiskach produkcyjnych na wydziale Konfekcji. Obecnie jest kalandrowym prowadzącym proces na wydziale przygotowania pólfabrykatów (BT-2). W latach 1993-1996 Przewodniczący Komisji Wydziałowej NSZZ Solidarność Wytwórni Osobowych Opon Radialnych (WOOR). Reprezentował Firmę Oponiarską Dębica S.A. na Forum Krajowej Sekcji Przemysłu Chemicznego. W latach 2006 – 2010 Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Krajowej Sekcji Przemysłu Chemicznego (KSPCh). Od 2010 r. do obecnie członek KSPCh, a także Oddziałowy Społeczny Inspektor Pracy T.C. Dębica S.A. W kwietniu 2011 r. uzyskał Certyfikat Lidera Autonomicznego Dialogu Społecznego podpisanego przez Komisję Krajową NSZZ Solidarność.

Korzystamy z plików cookie w celu zagwarantowania maksymalnej wygody podczas przeglądania naszej witryny. Dowiedz się więcej

Firma Oponiarska Dębica S.A., ul. 1 Maja 1, 39-200 Dębica, POLSKA