Informacje o OSD

Firma Oponiarska Dębica S.A., Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki DPE-4711-169(8)/2011/584/KF, została wyznaczona operatorem systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego (OSDn) na okres od 1 marca 2012 r. do 15 lutego 2021 r. Obszar działania operatora systemu dystrybucyjnego wynika z posiadanej koncesji na dystrybucję energii elektrycznej nr PEE/226/584/W/1/2/2001/AS z późn. zm., tj. dystrybucja energii elektrycznej na potrzeby odbiorców zlokalizowanych na terenie Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. w Dębicy oraz w jej bezpośrednim sąsiedztwie.

Od 1 stycznia 2018 r. wprowadzane są do rozliczeń:

1. Zmiana taryfy dystrybucyjnej w zakresie stawki OZE, która została opublikowana na stronie internetowej URE w dniu 15 grudnia 2017 r.

2. Taryfa dla energii elektrycznej w zakresie obrotu na 2018 r.

Kontakt:
T.C. Dębica S.A. - Oddział Elektroenergetyki
Bernard Muciek
Tel: (14) 680 13 05
bernard_muciek@goodyear.com

Korzystamy z plików cookie w celu zagwarantowania maksymalnej wygody podczas przeglądania naszej witryny. Dowiedz się więcej

Polityka prywatności

Firma Oponiarska Dębica S.A., ul. 1 Maja 1, 39-200 Dębica, POLSKA