Kontynuacja wzrostu sprzedaży do podmiotów niepowiązanych

Wyniki finansowe Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. po III kwartale 2018 roku.

Firma Oponiarska Dębica S.A., wiodący na polskim rynku producent opon do samochodów osobowych i ciężarowych, zanotowała w III kwartale 2018 r. przychody ze sprzedaży w wysokości 499,7 mln złotych, o 4,6% niższe w ujęciu rok do roku. Po dziewięciu miesiącach br. wyniosły one prawie 1,47 mld zł, co oznacza spadek o 3,3% w stosunku do analogicznego okresu 2017 r.

Zysk EBIT w III kwartale br. osiągnął poziom 28,2 mln zł i był niższy o 43,0% w stosunku do uzyskanego w tym samym okresie ubiegłego roku. Po dziewięciu miesiącach 2018 r. EBIT wyniósł 95,4 mln zł, co oznacza spadek o 11,3% r/r.

W III kwartale 2018 r. zysk netto sięgnął 23,9 mln zł, czyli był o 53,1% niższy niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Po dziewięciu miesiącach br. zysk netto sięgnął 91,5 mln zł, co oznacza, że w ujęciu r/r był niższy o 19,1%.

Sprzedaż do podmiotów z Grupy Goodyear za trzy kwartały 2018 r. stanowiła 88,9% sprzedaży ogółem, wobec 90,4% w analogicznym okresie 2017 r. Sprzedaż do podmiotów niepowiązanych wyniosła 162,4 mln zł, co oznacza, że wzrosła o 10,8% w ujęciu rok do roku. Jej udział w przychodach ogółem wyniósł 11,1%.

Koszty sprzedaży i ogólnego zarządu wyniosły 18,2 mln zł, czyli były o 21,8 mln zł niższe niż w okresie trzech kwartałów 2017 r. Spadek ten wynika głównie z obniżki kosztów wsparcia regionalnego, obsługi magazynu oraz kosztów leasingu i oprogramowania IT.

Jednostkowe koszty produkcji były niższe w trzech kwartałach 2018 r. o 3,1% w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. Spadek ten nastąpił głównie w kosztach materiałów.

Wyniki finansowe Firmy Oponiarskiej Dębica S.A.
w III kwartale i po trzech kwartałach 2018
r.

w mln PLN

3Q 2018 r.

3Q 2017 r.

Zmiana

1-3Q 2018 r.

1-3Q 2017 r.

Zmiana

Przychody
ze sprzedaży

499,7

524,0

-4,6%

1 468,7

1 518,7

-3,3%

Zysk
z działalności operacyjnej (EBIT)

28,2

49,4

-43,0%

95,4

107,5

-11,3%

Zysk netto

23,9

51,0

-53,1%

91,5

113,2

-19,1%

W okresie trzech kwartałów 2018 roku wydatki inwestycyjne Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. wyniosły 46,3 mln zł. Przeznaczono je głównie na dalszą modernizację procesu produkcji.

Mimo, że nasz zysk netto w trzecim kwartale br. był niższy niż w analogicznym okresie 2017 r, co było spowodowane m.in. wzrostem kosztów, nasze zyski w ujęciu od początku roku są nadal solidne. Nasze działania ukierunkowane są na wykorzystanie szans rynkowych w rosnących segmentach rynku
i od początku 2018 roku o 10,8% zwiększyliśmy np. swoją sprzedaż do podmiotów niepowiązanych
– mówi Leszek Szafran, Prezes Zarządu Firmy Oponiarskiej Dębica S.A.

Korzystamy z plików cookie w celu zagwarantowania maksymalnej wygody podczas przeglądania naszej witryny. Dowiedz się więcej

Polityka prywatności

Firma Oponiarska Dębica S.A., ul. 1 Maja 1, 39-200 Dębica, POLSKA